De PE – ABEL cursus is opgenomen in een e – learning platform, beschikbaar in de IBV virtuele campus (http://campus.ibv.org).

De online structuur van de cursus omvat de volgende functies:

  • Toegankelijke leerinhouden (modules, sessies) beschikbaar in verschillende formats;
  • Inleidende onderwerpen, referenties en samenvattingen bij elke module en sessie;
  • Specifieke activiteiten ter ondersteuning van de inhoud van de cursus;
  • Woordenlijst en bibliografie;
  • Communicatie en interactie onderdelen: forums, chats, blogs, etc.

De cursus is opgedeeld in de volgende modules:

Module 1: Achtergrond van de ergonomie;
Module 2: Inleiding tot de participatieve ergonomie (PE);
Module 3: Hoe een PE- programma uit te voeren;
Module 4: Persoonlijke vaardigheden om PE -programma’s uit te voeren;
Module 5: PE -programma’s: benaderingen, voorbeelden en goede praktijken;
Module 6: Voorbeelden.

 

Module 1: Achtergrond van ergonomie

Deze module geeft een overzicht van de belangrijkste ergonomie concepten en toepassingsgebieden. Een aantal concepten zullen bekend zijn bij arbo-professionals. Om die reden zal de module algemene onderwerpen combineren met een meer specifieke inhoud. Er is een speciale nadruk op de toepassing van ergonomie (technieken en ontwerpprincipes) als achtergrond voor de ontwikkeling van participatieve ergonomie programma’s.

Module 2: Inleiding tot de participatieve ergonomie (PE)

De module begint met het concept en de definitie van PE. De tweede sessie zal het concept van participatie (algemeen en op de werkplek), de categorieën participatie en de filosofie achter dit concept wordt uitgelegd. De sessie zal ook de mislukking en succesfactoren van het participatieproces behandelen.

In de laatste sessie van deze module wordt ingegaan op de beperkingen van de participatieve interventies. Om deze problemen op te lossen dient de mentor van de PE sessie rekening te houden met de voorwaarden en eisen van participatieve processen (voorwaarden voor succes en het belang van de belanghebbenden in het PE -proces). Deze sessie eindigt met een onderdeel gewijd aan toekomstige trends van participatieve interventies.

Module 3: Hoe een PE- programma uit te voeren

De derde module is de langste in de PE – ABLE cursus. In detail worden stappen behandeld om een PE -programma in een bedrijf te starten en uit te voeren. Het zal ook de belangrijkste instrumenten en procedures die de arbo- professional kan gebruiken om alle stappen met succes te volgen.

De eerste sessie geeft de gedetailleerde structuur van een PE- programma. De tweede en derde sessies leggen de fasen van de PE- interventie uit. Sessies 4 en 5 geven een aantal methoden die vaak in PE -programma’s gebruikt worden. Deze methoden kunnen in verschillende fasen van het proces gebruikt worden; schade en risico vragenlijsten, interviews, systematische observatie, kwantitatieve methoden, en andere hulpmiddelen voor de interventie, de planning, het toezicht en de controle, coördinatie van activiteiten.

Module 4: Persoonlijke vaardigheden om PE -programma’s uit te voeren

De uitvoering van een PE -programma betekent het omgaan met aspecten als het oplossen van conflicten, begeleiden van teamwork, leiderschap, motivatie, enz. Deze aspecten omvatten specifieke vaardigheden die de PE mentor moeten hebben om ervoor te zorgen dat het programma succesvol wordt. Deze module behandelt deze persoonlijke vaardigheden en capaciteiten.

De eerste sessie geeft het concept en de typen persoonlijke en specifieke vaardigheden. De opvolgende sessies van deze module geven een verdieping van deze vaardigheden. Elke sessie omvat een omschrijving, de toepassingsgebieden, de mogelijke problemen en overwegingen en een aantal methoden en technieken die de arbo-professional kan gebruiken om de kwaliteit van het werk en van de menselijke relaties in de PE- proces te verbeteren. De persoonlijke vaardigheden die beschouwd in de PE – ABLE cursus zijn: leiderschap, teamwork, het oplossen van conflicten, onderhandelen en communicatie.

Module 5: PE -programma’s: benaderingen, voorbeelden en goede praktijken

De laatste module van de studie in de PE – ABLE cursus is gewijd aan de praktische toepassingen van PE programma’s. Er zijn verschillende instellingen en organisaties die gedetailleerde protocollen ontwikkeld hebben om PE ‘s uit te voeren. In de eerste sessie van deze module krijgt de student een aantal voorbeelden gepresenteerd. De sessie de context van het gebruik, de vormen van interventie en de processtappen behandelen.

De tweede sessie komen een aantal voorbeelden en goede praktijken uit verschillende landen en verschillende sectoren aan bod, voornamelijk uit de industrie, maar ook uit andere sectoren, zoals de diensten sector.

Module 6: Praktijken

In deze module wordt de verworven kennis en vaardigheden in de praktijk gebracht in een gesimuleerde omgeving