De huidige formatieve inhoud over PE niet gepaard gaat met het belang van de vaardigheden en persoonlijke capaciteiten van OHS professionals wanneer een PE-programma wordt uitgevoerd in een bedrijf. De Europese OHS professionals nodig hebben om meer over de specifieke discipline op vaardigheden en persoonlijke vaardigheden die nodig zijn om een PE-programma te sturen te leren, maar ook, opleiding over hun rol als verandermanager die aan de bedrijven een nieuwe visie en strategieën om vast te stellen de ergonomie en PE als de oplossing van het spier-en skeletaandoeningen probleem op de werkplek. PE-ABLE project zullen deze vermeld behoeften te dekken door middel van een e-learning innoveren loop bestaande uit de adequate inhoud op ergonomie, PE en persoonlijke vaardigheden, talenten en capaciteiten te begeleiden een PE-programma’s en de rol van de change manager of innovatie manager aan te nemen.

Vervolgens moetdeOHSprofessionalsbevorderenPEprogramma’s krijgendeze kenmerken:

  • Kennis vanergonomie envooralparticipatieve ergonomie.
  • Vaardighedenen capaciteitenop leiderschap,dynamisch maken, gematigdheid, motivatie,enz. omalleonderdelen van de groepte leiden.

007a